اجتماعی

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
گاومیش

گاومیش

0:43:27

100%
برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

0:55:00

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

1:00:00

33%
ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

1:03:00

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

0:40:00

کمدی

آبگوشت زهرماری

آبگوشت زهرماری

1:10:00

100%

کودک و نوجوان

ویری ویری در سرزمین سلامت

ویری ویری در سرزمین سلامت

1:00:00

100%
یه گوله ماه نقره ای

یه گوله ماه نقره ای

0:35:00

27%
بزبز قندی و گرگ ناقلا

بزبز قندی و گرگ ناقلا

1:07:00

مقاومت

برونسی

برونسی

1:10:00

75%
یک و بیست دقیقه بامداد

یک و بیست دقیقه بامداد

0:50:00

دستهایم کو مم حسن

دستهایم کو مم حسن

0:45:00

تراژدی

تترا کرومات

تترا کرومات

1:00:00

مده آ (زبان کردی)

مده آ (زبان کردی)

0:45:00

اختتامیه‌های جشنواره تئاتر فجر

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 38

2:55:25

50%
اختتامیه جشنواره تئاتر فجر 39

اختتامیه جشنواره تئاتر فجر 39

2:15:39

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 37

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 37

2:34:29

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 36

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 36

2:41:43

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 35

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 35

3:27:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 34

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 34

3:48:38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 33

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 33

3:19:09

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 32

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 32

3:31:14

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 31

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 31

2:45:15

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 2

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 …

2:22:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 …

1:13:03

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 …

1:15:04

اختتامیه‌های جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

1:29:56

اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی …

1:48:29

50%
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی …

1:55:31

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

2:09:53

اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی نمایش …

2:03:57

اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی

اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی نمایش …

0:35:34

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

0:49:50

اختتامیه‌های جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی …

0:22:53

50%
اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و …

2:21:48

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و …

1:45:12

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش …

2:11:25

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی …

1:30:17

اختتامیه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 24

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و …

2:47:12

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 23

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و …

2:45:00

نشست‌های تخصصی

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 1

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه …

1:04:43

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 2

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه …

1:14:47

نمایشنامه‌نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ها/ناپیوستگی‌ها - بخش 1

نمایشنامه‌نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ها/ناپیوستگی‌ها - بخش …

1:03:54

نمایشنامه‌نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ها/ناپیوستگی‌ها - بخش 2

نمایشنامه‌نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ها/ناپیوستگی‌ها - بخش …

1:13:00

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 1

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور …

1:01:55

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 2

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور …

1:00:26

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 1

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش …

1:06:05

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 2

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش …

1:15:55

100%
چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای …

1:23:27

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در …

1:38:25

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر …

1:19:08

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

1:17:29

کارگاه آموزشی

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 1

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش …

0:38:22

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 2

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش …

0:51:17

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در قاب

1:48:53

100%
تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در …

1:19:44

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

1:17:01

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی …

1:57:38

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر …

1:51:57

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش …

1:37:51

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

1:26:49

50%

میزگرد

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر …

1:01:25

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 2

نقش رسانه های مختلف درارتباط با …

0:48:58

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر …

1:04:27

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 1

نقش رسانه های مختلف درارتباط با …

0:43:46

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

0:58:38

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و …

1:00:46

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

0:58:37

100%
تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم  دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر …

0:04:03

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی …

0:20:43

تئاتر سنتی ویتنام

تئاتر سنتی ویتنام

0:22:22

تئاتر اندونزی

تئاتر اندونزی

0:25:30

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

0:25:36

تئاتر معاصر کره

تئاتر معاصر کره

0:27:02

سنت به مثابه منع فرهنگی در تئاتر شرق

سنت به مثابه منع فرهنگی در …

0:36:49

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

0:30:23

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا …

0:36:21

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ …

0:49:39

سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

0:58:37

100%
رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

0:58:38

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش …

0:34:47

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت …

0:18:26

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

گروه و کمپانی به مثابه جامعه …

0:29:05

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های …

0:36:51

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در …

0:21:41

توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر

توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و …

0:15:17

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای …

0:23:21

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در …

0:37:31

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در …

0:23:17

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در …

0:40:07

سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

بررسی تاثیر هنر نقاشی بر گونه نمایشی پرده‌خوانی

بررسی تاثیر هنر نقاشی بر گونه …

0:32:39

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در دوره قاجار

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در دوره …

0:23:42

شی، نشانه و معنا در آیین‌های چوپانی و کشاورزی با تمرکز بر جستجوی معنای باروری و حیات دوباره

شی، نشانه و معنا در آیین‌های …

0:28:18

تاریخچه مطربی در شیراز

تاریخچه مطربی در شیراز

0:19:38

آسیب‌شناسی موسیقی تعزیه

آسیب‌شناسی موسیقی تعزیه

0:28:30

سه گانه عراق

سه گانه عراق

0:27:01

نگاهی به عناصر آیین در اجرای مدرن اپرا و انواع مرتبط تئاتر موسیقیایی روی صحنه‌های غربی

نگاهی به عناصر آیین در اجرای …

0:27:41

تولد کاراگوز

تولد کاراگوز

0:36:25

اشکال و مراحل گوناگون در آیین سرسپاری نحله‌های باطنی جهان

اشکال و مراحل گوناگون در آیین …

0:32:39

آواتار یا تجسد موجودات اساطیری در شرق و غرب

آواتار یا تجسد موجودات اساطیری در …

0:23:31

بازنگری تاثیر فنون اجرایی تعزیه برهنرهای نمایشی معاصر ایران

بازنگری تاثیر فنون اجرایی تعزیه برهنرهای …

0:26:01

محمدحسن بیگ در گزینی تعزیه سرای ترک

محمدحسن بیگ در گزینی تعزیه سرای …

0:29:55

تهران-مبارک 18 / کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

1:26:49

50%
شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش …

1:37:51

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر …

1:51:57

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی …

1:57:38

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

1:17:01

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در …

1:19:44

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در قاب

1:48:53

100%
فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در نمایش عروسکی

1:06:01

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی تئاتر عروسکی

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی …

0:55:22

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

1:08:43

100%

آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

عروس گُله

عروس گُله

0:12:56

100%
کله باد

کله باد

0:33:49

مازنی بهار

مازنی بهار

0:25:08

آیین چهارشنبه سوری

آیین چهارشنبه سوری

0:23:04

100%
شال اندازی

شال اندازی

0:15:13

پند ورگرون و چاله گرم کنون

پند ورگرون و چاله گرم کنون

0:37:32

کوسا اویونی و تکم گردانی

کوسا اویونی و تکم گردانی

0:23:25

گم گم بهار

گم گم بهار

0:19:00

نوروزانه (قوم کرد)

نوروزانه (قوم کرد)

0:34:08

آیین‌های ترکمن صحرا

آیین‌های ترکمن صحرا

0:28:11

سمینارهای علمی و پژوهشی

تئاتر ملی

تئاتر ملی

بررسی تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

بررسی تئاتر ایران پس از انقلاب …

تئاتر خصوصی در ایران

تئاتر خصوصی در ایران

تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

پنل های فجر سی و ششم

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا …

1:05:11

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 1

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا …

1:03:57

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش …

1:24:17

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 1

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش …

1:11:35

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

0:46:33

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

0:37:02

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

0:47:15

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

1:03:09

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر …

0:50:28

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 1

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه …

1:06:16

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 2

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه …

1:10:46

دومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

قیاس اسطوره‌ها درخاور و باختر ازمنظر دیدگاه مادی به تاریخ

قیاس اسطوره‌ها درخاور و باختر ازمنظر …

0:13:35

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

0:51:50

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین و تئاتر

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین و تئاتر

0:40:24

مقایسه تطبیقی نمایش‌های سنتی درکشورهای آسیایی

مقایسه تطبیقی نمایش‌های سنتی درکشورهای آسیایی

0:36:04

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

0:28:32

آیین و نمایش عروسکی

آیین و نمایش عروسکی

0:23:29

نمایش‌های آیینی و سنت و آیین برجای مانده از خدایان محتضر در ایران و جهان

نمایش‌های آیینی و سنت و آیین …

0:48:20

فیروز مقدس

فیروز مقدس

0:30:25

آیین‌های نمایشی نوروز در افغانستان

آیین‌های نمایشی نوروز در افغانستان

0:20:33

گزارش دبیر

گزارش دبیر

0:09:25

یاری‌گری در مازندران

یاری‌گری در مازندران

0:32:28

ورود موتیف‌های آیینی به آثار پیتر شومان، تئاتر نان و عروسک

ورود موتیف‌های آیینی به آثار پیتر …

0:27:12

سمینار تئاتر لهستان

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 2

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر …

0:39:08

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 1

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر …

0:52:23

تئاترفیزیکی در لهستان - بخش 1

تئاترفیزیکی در لهستان - بخش 1

0:58:47

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش 2

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش 2

0:58:47

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 1

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و …

0:48:25

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 2

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و …

0:43:51

نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از لوپا تا کلاتا

نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از …

0:51:42

همایش شهر، شهروندی و تئاتر

دلالت اسطوره‌ای شهر در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم، اثر علیرضا نادری

دلالت اسطوره‌ای شهر در نمایشنامه کوکوی …

0:38:00

توسعه شهری (مطالعه موردی: مراکز نمایشی شهر کرمان)

توسعه شهری (مطالعه موردی: مراکز نمایشی …

0:27:30

جایگاه تئاتر در ساختار شهری

جایگاه تئاتر در ساختار شهری

0:36:31

هنر تئاتر و زایش مفهوم (شهروند)

هنر تئاتر و زایش مفهوم (شهروند)

0:25:46

سخنرانی مهدی شفیعی در همایش پژوهشی «شهر، شهروندی و تئاتر»

سخنرانی مهدی شفیعی در همایش پژوهشی …

0:06:02

تأثیر کلان‌شهر بر حیات ذهنی شخصیتهای نمایشی

تأثیر کلان‌شهر بر حیات ذهنی شخصیتهای …

0:30:18

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و …

1:00:46

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی، فیلم داگ ویل و نمایشنامه شهر کوچک ما

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو …

0:22:01

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر …

1:01:25

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر …

1:04:27

جشنواره فجر 39

اپیدمی

اپیدمی

2:30:00

75%
آپ. آرت. مان

آپ. آرت. مان

1:15:00

کمین ژاله

کمین ژاله

1:30:00

75%
یک کاست لته/ روی C

یک کاست لته/ روی C

1:15:00

66%
باب‌بارا

باب‌بارا

1:30:00

100%
تن‌ها

تن‌ها

0:45:00

50%
الف کاف شین

الف کاف شین

0:50:00

راشومون

راشومون

1:15:00

50%
مختلفیم

مختلفیم

1:30:00

50%
بین یه عالمه ماهی

بین یه عالمه ماهی

1:10:00

کمان‌ابرو

کمان‌ابرو

1:00:00

ناخوانده

ناخوانده

1:25:00

33%