اجتماعی

گزارش یک مهمانی

گزارش یک مهمانی

1:21:13

آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

عروس گُله

عروس گُله

0:12:56

100%
کله باد

کله باد

0:33:49

مازنی بهار

مازنی بهار

0:25:08

آیین چهارشنبه سوری

آیین چهارشنبه سوری

0:23:04

100%
شال اندازی

شال اندازی

0:15:13

پند ورگرون و چاله گرم کنون

پند ورگرون و چاله …

0:37:32

کوسا اویونی و تکم گردانی

کوسا اویونی و تکم …

0:23:25

گم گم بهار

گم گم بهار

0:19:00

نوروزانه (قوم کرد)

نوروزانه (قوم کرد)

0:34:08

آیین‌های ترکمن صحرا

آیین‌های ترکمن صحرا

0:28:11

آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

0:00:01

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

پرده اتاق پرستار بچه (The Nanny’s curtain)

پرده اتاق پرستار بچه …

0:50:45

66%
هم آوایی

هم آوایی

0:31:00

32%
افسانه ماه و آفتاب

افسانه ماه و آفتاب

0:30:00

47%
مارمولک بد ادا

مارمولک بد ادا

0:29:00

6%
حماسه دریا

حماسه دریا

0:30:00

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

یک روز و دو …

0:47:50

28%
تنها یک زمین داریم

تنها یک زمین داریم

0:14:52

12%
جشن آخرین روز پاییز

جشن آخرین روز پاییز

0:30:00

26%
دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

0:20:00

صلح نغمه لرینی یایانلار

صلح نغمه لرینی یایانلار

0:32:00

28%
کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

0:34:00

16%
دروغ وروره جادو

دروغ وروره جادو

0:08:51

18%

تهران-مبارک 18 / کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین …

1:26:49

50%
شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی …

1:37:51

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل …

1:51:57

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان …

1:57:38

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

1:17:01

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد …

1:19:44

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در …

1:48:53

100%
فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در …

1:06:01

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی تئاتر عروسکی

تاملاتی در باب اسطوره …

0:55:22

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

1:08:43

اختتامیه‌های جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش …

1:29:56

اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی …

1:48:29

50%
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی …

1:55:31

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی …

2:09:53

اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

اختتامیه هشتمین جشنواره بین …

2:03:57

اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی

اختتامیه چهارمین جشنواره بین …

0:35:34

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی …

0:49:50

اختتامیه‌های جشنواره تئاتر فجر

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:55:25

50%
اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 37

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:34:29

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 36

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:41:43

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 35

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

3:27:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 34

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

3:48:38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 33

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

3:19:09

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 32

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

3:31:14

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 31

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:45:15

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 2

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:22:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

1:13:03

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

1:15:04

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 2

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

1:53:54

اختتامیه‌های جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی …

0:22:53

50%
اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های …

2:21:48

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های …

1:45:12

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین …

2:11:25

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی …

1:30:17

اختتامیه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 24

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:47:12

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 23

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر …

2:45:00

نشست تخصصی

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 2

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های …

1:00:26

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 1

معرفی تئاتر معاصر ترکیه …

1:06:05

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و …

1:17:29

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 1

بررسی اجمالی متون ارسالی …

1:04:43

فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در …

1:06:01

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 2

معرفی تئاتر معاصر ترکیه …

1:15:55

100%
زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 1

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های …

1:01:55

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و …

1:19:08

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

اقتصاد تئاتر و عرضه …

1:38:25

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 2

بررسی اجمالی متون ارسالی …

1:14:47

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

چالش‌های آموزش عملی تئاتر …

1:23:27

کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی

کنش ارتباطی جدید تئاتر …

1:36:10

کارگاه آموزشی

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 1

تئاتر عروسکی معاصر اروپا …

0:38:22

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 2

تئاتر عروسکی معاصر اروپا …

0:51:17

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در …

1:48:53

100%
تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد …

1:19:44

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

1:17:01

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان …

1:57:38

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل …

1:51:57

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی …

1:37:51

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین …

1:26:49

50%

میزگرد

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 2

نقش رسانه های مختلف …

0:48:58

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

نقش دانشگاه در تقویت …

1:24:00

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى …

1:24:41

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش اول

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و …

1:19:09

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

میزگرد نقش مخاطب در …

1:19:15

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر …

1:36:32

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

میزگرد تعامل یا تقابل …

1:58:48

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 1

نقش رسانه های مختلف …

0:43:46

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت …

1:01:25

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت …

1:04:27

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش دوم

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و …

1:14:04

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق …

1:00:46

سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیردولتی

رابطه تئاتر خصوصی و بخش دولتی

رابطه تئاتر خصوصی و …

0:13:06

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

نقش دانشگاه در تقویت …

1:24:00

مقاله چالش‌ها و آینده تئاتر مستقل در قزاقستان

مقاله چالش‌ها و آینده …

0:12:30

نقش روابط عمومی در فرآیند خصوصی سازی تئاتر ایران

نقش روابط عمومی در …

0:18:38

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى …

1:24:41

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش اول

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و …

1:19:09

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

میزگرد نقش مخاطب در …

1:19:15

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در بین اعضاى گروه‌هاى تئاتر به منظور ارایه‌ى راه‌حل

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در …

0:18:00

تئاتر مستقل در روسیه

تئاتر مستقل در روسیه

0:17:01

تاثیر سالن‌های خصوصی در گسترش و رشد تئاتر در شهر تهران

تاثیر سالن‌های خصوصی در …

0:20:06

نقش آموزش در شکل‌گیرى و تثبیت تئاتر مستقل در ارمنستان

نقش آموزش در شکل‌گیرى …

0:18:03

کیفیت تعامل دولت با توسعه

کیفیت تعامل دولت با …

0:23:44

سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم  دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم دبیر سمینار …

0:04:03

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر …

0:20:43

تئاتر سنتی ویتنام

تئاتر سنتی ویتنام

0:22:22

تئاتر اندونزی

تئاتر اندونزی

0:25:30

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

ریختارهای نمایشگانی سنتی و …

0:25:36

تئاتر معاصر کره

تئاتر معاصر کره

0:27:02

سنت به مثابه منع فرهنگی در تئاتر شرق

سنت به مثابه منع …

0:36:49

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

0:30:23

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید

سنت‌گرایی شرق و ادامه …

0:36:21

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی

مونوگرافی تئاتر فارسی در …

0:49:39

سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های …

0:58:37

100%
رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های …

0:58:38

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار …

0:34:47

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های …

0:18:26

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

گروه و کمپانی به …

0:29:05

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان …

0:36:51

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد …

0:21:41

توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر

توسعه تئاتر در پیوند …

0:15:17

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

طراحی فرم برنامه کاری …

0:23:21

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر قطب الدین …

0:37:31

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

بازشناسی مدیریت و رهبری …

0:23:17

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

تبارشناسی نقش سازمان پرورش …

0:40:07

سمینار پژوهشی تئاتر ملی

از تئاتر سنتی تا تئاتر ملی

از تئاتر سنتی تا …

0:21:14

تئاتر ملی، منطقه‌ای و محلی

تئاتر ملی، منطقه‌ای و …

0:26:14

نمایش سنتی، تئاتر ملی و نقش اسطوره در ساختار ملی

نمایش سنتی، تئاتر ملی …

0:23:33

تئاتر با هویت ملی

تئاتر با هویت ملی

0:29:43

نمایش سنتی، نمایش ملی، تئاتر ملی

نمایش سنتی، نمایش ملی، …

0:33:36

تئاتر ملی: نقش اسطوره درساختار نمایش و نسبت آن با تئاتر جهانی

تئاتر ملی: نقش اسطوره …

0:33:36

تئاتر ملی و درک تاریخی

تئاتر ملی و درک …

0:31:25

خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران

خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی …

0:31:56

سخنرانی معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی معاون امور هنری …

0:23:57

مسئله مدرنیته و جهانی شدن در تئاتر ملی ایران

مسئله مدرنیته و جهانی …

0:37:25

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی …

1:29:30

سخنرانی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی

سخنرانی مدیرکل مرکز هنرهای …

0:04:10

سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اشکال و مراحل گوناگون در آیین سرسپاری نحله‌های باطنی جهان

اشکال و مراحل گوناگون …

0:32:39

محمدحسن بیگ در گزینی تعزیه سرای ترک

محمدحسن بیگ در گزینی …

0:29:55

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در دوره قاجار

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی …

0:23:42

زنان بوشهردر سوگواره‌های محرم

زنان بوشهردر سوگواره‌های محرم

0:32:36

یک نمایش، دو چهره

یک نمایش، دو چهره

0:41:23

بررسی تاثیر هنر نقاشی بر گونه نمایشی پرده‌خوانی

بررسی تاثیر هنر نقاشی …

0:32:39

پورناکالاشا: آیین‌های جام فراوانی

پورناکالاشا: آیین‌های جام فراوانی

0:26:15

شی، نشانه و معنا در آیین‌های چوپانی و کشاورزی با تمرکز بر جستجوی معنای باروری و حیات دوباره

شی، نشانه و معنا …

0:28:18

تکامل آیین‌های سنتی به هنرهای نمایشی تئاتری معاصر آسیای میانه

تکامل آیین‌های سنتی به …

0:31:39

سه گانه عراق

سه گانه عراق

0:27:01

تقلید، کمدی ایرانی

تقلید، کمدی ایرانی

0:42:38

از خاطرات شفاهی تا اجراهای نمایش: ماجرای ماسکا، جادوگر روستایی ایتالیایی

از خاطرات شفاهی تا …

0:05:51

سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار …

0:03:58

مدل اقتصاد فرهنگی در مناسبات خصوصی‌سازی هنر تئاتر ایران

مدل اقتصاد فرهنگی در …

0:34:13

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر …

1:36:32

تئاتر خصوصی در فیلادلفیا

تئاتر خصوصی در فیلادلفیا

0:23:02

کلیپ معرفی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

کلیپ معرفی سمینار تئاتر …

0:03:03

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

میزگرد تعامل یا تقابل …

1:58:48

گروه تئاتر بومرنگ

گروه تئاتر بومرنگ

0:36:28

سخنرانی دبیر علمی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی دبیر علمی سمینار …

0:07:30

میزگرد راهکارهای ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد راهکارهای ایجاد تئاتر …

1:10:33

ارزیابی هنرمندان از ضرورت‌ها، زمینه‌ها و ویژگی‌های تئاتر خصوصی

ارزیابی هنرمندان از ضرورت‌ها، …

0:32:07

چرا استقلال مسئله تئاتر ایران نیست!

چرا استقلال مسئله تئاتر …

0:38:05

اقتصاد تئاتر خصوصی

اقتصاد تئاتر خصوصی

0:26:42

پنل های فجر سی و ششم

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2

پلی‌فونی در تئاتر و …

1:05:11

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 1

پلی‌فونی در تئاتر و …

1:03:57

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟ …

1:24:17

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 1

چرا تئاتر مهم است؟ …

1:11:35

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم …

0:46:33

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم …

0:37:02

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

تئاتر معاصر ایتالیا - …

0:47:15

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

تئاتر معاصر ایتالیا - …

1:03:09

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره …

0:50:28

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 1

مطالعه تطبیقی زن در …

1:06:16

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 2

مطالعه تطبیقی زن در …

1:10:46

دومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

سخنرانی دکتر محمدحسین ایمانی‌خوشخو

سخنرانی دکتر محمدحسین ایمانی‌خوشخو

0:26:07

نمایش عروسکی در هند

نمایش عروسکی در هند

0:38:27

بنیان‌های موسیقیایی در نمایش ها و آیین‌های ایران

بنیان‌های موسیقیایی در نمایش …

0:32:37

از پولچینلا تا مبارک

از پولچینلا تا مبارک

0:23:55

فیروز مقدس

فیروز مقدس

0:30:25

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین و تئاتر

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین …

0:40:24

طریق البکاء و تعزیه

طریق البکاء و تعزیه

0:21:33

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

0:28:32

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

0:51:50

آیین‌های نمایشی نوروز در افغانستان

آیین‌های نمایشی نوروز در …

0:20:33

صور نمایشی لالایی‌های ایرانی

صور نمایشی لالایی‌های ایرانی

0:24:33

آیین و مراسم هیلوزورنا

آیین و مراسم هیلوزورنا

0:31:04

سمینار تئاتر لهستان

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 2

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی …

0:39:08

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 1

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی …

0:52:23

تئاترفیزیکی در لهستان - بخش 1

تئاترفیزیکی در لهستان - …

0:58:47

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش 2

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش …

0:58:47

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 1

نقش منتقدین حرفه ای …

0:48:25

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 2

نقش منتقدین حرفه ای …

0:43:51

نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از لوپا تا کلاتا

نسل جدید کارگردانان تئاتر …

0:51:42

سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

نقد تئاتر و گفتمان انقلاب

نقد تئاتر و گفتمان …

0:31:41

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی …

0:26:17

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی دکتر مهدی حامد …

0:05:11

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ …

0:10:26

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 …

0:27:31

بررسی تئاتر خصوصی ایران در بازه زمانی 1394-1397

بررسی تئاتر خصوصی ایران …

0:38:02

100%

همایش شهر، شهروندی و تئاتر

دلالت اسطوره‌ای شهر در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم، اثر علیرضا نادری

دلالت اسطوره‌ای شهر در …

0:38:00

توسعه شهری (مطالعه موردی: مراکز نمایشی شهر کرمان)

توسعه شهری (مطالعه موردی: …

0:27:30

جایگاه تئاتر در ساختار شهری

جایگاه تئاتر در ساختار …

0:36:31

هنر تئاتر و زایش مفهوم (شهروند)

هنر تئاتر و زایش …

0:25:46

سخنرانی مهدی شفیعی در همایش پژوهشی «شهر، شهروندی و تئاتر»

سخنرانی مهدی شفیعی در …

0:06:02

تأثیر کلان‌شهر بر حیات ذهنی شخصیتهای نمایشی

تأثیر کلان‌شهر بر حیات …

0:30:18

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق …

1:00:46

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی، فیلم داگ ویل و نمایشنامه شهر کوچک ما

بررسی تطبیقی هویت شهر …

0:22:01

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت …

1:01:25

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت …

1:04:27

جشنواره فجر 39

پنهان‌خانه پنج در

پنهان‌خانه پنج در

1:15:00

77%
هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
آپ. آرت. مان

آپ. آرت. مان

1:15:00

تن‌ها

تن‌ها

0:45:00

50%
بین یه عالمه ماهی

بین یه عالمه ماهی

1:10:00

مختلفیم

مختلفیم

1:30:00

50%
کمین ژاله

کمین ژاله

1:30:00

75%
خواهرم منم ایسمنه

خواهرم منم ایسمنه

0:45:00

80%
برونسی

برونسی

1:10:00

75%
راشومون

راشومون

1:15:00

50%
پات

پات

1:00:00

75%
عمو هاشم

عمو هاشم

0:50:00

رویداد

آیین شادپیمایی هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

آیین شادپیمایی هفدهمین جشنواره …

0:03:55

افتتاحیه نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران

افتتاحیه نخستین پیشخوان ملی …

0:54:55

نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (غیررقابتی)

عمو هاشم

عمو هاشم

0:50:00

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
آپ. آرت. مان

آپ. آرت. مان

1:15:00

مختلفیم

مختلفیم

1:30:00

50%
برونسی

برونسی

1:10:00

75%
پات

پات

1:00:00

75%
کمان‌ابرو

کمان‌ابرو

1:00:00

ته بلیط

ته بلیط

2:00:00

85%
کاتالپسی

کاتالپسی

1:10:00

ژوان

ژوان

0:55:00

50%
سرباز

سرباز

1:20:00

50%
گودو

گودو

1:00:00

نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (مسابقه)

تن‌ها

تن‌ها

0:45:00

50%
بین یه عالمه ماهی

بین یه عالمه ماهی

1:10:00

کمین ژاله

کمین ژاله

1:30:00

75%
خواهرم منم ایسمنه

خواهرم منم ایسمنه

0:45:00

80%
راشومون

راشومون

1:15:00

50%
باب‌بارا

باب‌بارا

1:30:00

100%
آژاکس

آژاکس

1:00:00

66%
بهشت حکیم‌الله

بهشت حکیم‌الله

0:35:00

چاقوی دم کرده شب

چاقوی دم کرده شب

0:40:00

راشومون

راشومون

1:00:00

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

1:00:00

33%
پنهان‌خانه پنج در

پنهان‌خانه پنج در

1:15:00

77%