Background Image

نشست‌های تخصصی (رایگان)

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

1:17:29

کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی

کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای …

1:36:10

فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در نمایش عروسکی

1:06:01

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی تئاتر عروسکی

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی …

0:55:22

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

1:08:43

100%
چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای …

1:23:27

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در …

1:38:25

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر …

1:19:08

تاریخ شفاهی تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی - جلسه اول

تاریخ شفاهی تئاتر ایران پس از …

2:21:00

نمایشنامه‌ نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ ها ناپیوستگی‌ ها

نمایشنامه‌ نویسی امروز ایران، پیوستگی‌ ها …

2:16:00

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

2:01:00

تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

1:16:00