Background Image
آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

گم گم بهار

1399
هرمزگان
0:19:00

مردم میناب بر این باورند که نوروز مادر دارد (همانند عمو نوروز در فرهنگ‌های دیگر). مم (مادر) نوروز در باور مردم میناب برای خود سهمی از نوروز دارد و مینابی‌ها پیش از تحویل سال خوشه‌های تازه گندم و جو و یاسبزی خوردن و پنیر پیاز را در تولک قرار می‌دادند و بر سردر خانه آویزان می‌کردند و باور داشتند که این سهم مم نوروز است... در نوروز مردم میناب شاخ و پیشانی حیوانات، ستون‌های منزل و درب منزل را با گلک سرخ گون می‌کردند. با آغاز سال نو لوطی‌ها (گروه موسیقی دور گرد) همراه با کودکان به درب خانه‌ها می‌رفتند و نوروز خوانی می‌کردند و در روز سیزده بدر باور داشتند که تاب خوردن باعث ریختن و پاک شدن گناهان می‌شود.

نمایش
گم گم بهار
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه آیین‌های نوروزی اقوام ایرانی

عروس گُله

عروس گُله

آیین چهارشنبه سوری

آیین چهارشنبه سوری

کله باد

کله باد

مازنی بهار

مازنی بهار

شال اندازی

شال اندازی

نوروزانه (قوم کرد)

نوروزانه (قوم کرد)

کوسا اویونی و تکم گردانی

کوسا اویونی و تکم گردانی

پند ورگرون و چاله گرم کنون

پند ورگرون و چاله گرم کنون

آیین‌های ترکمن صحرا

آیین‌های ترکمن صحرا