Background Image
نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

ما لعبتکانیم

1401
شیراز
0:33:23
تاریخ انتشار: 1401/04/08

اشتراک گذاری صفحه در :

یاقوت و طلعت از نوکران حاکم یکی به جرم زبان درازی و دیگری به جرم خدعه به جان حاکم، در سیاه‌چال زندانی می‌شوند و پس از بازگوکردن شرح حال و شرایط خود عاشق یکدیگر می‌شوند و...

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
ما لعبتکانیم
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

سیندرلا و دار و دسته میکروب ها

سیندرلا و دار و دسته میکروب …

اسب های بی نعل

اسب های بی نعل

آشپزخانه فنلاندی ها

آشپزخانه فنلاندی ها

این ایستگاه آخر نیست

این ایستگاه آخر نیست

خرده شوخی های زناشویی

خرده شوخی های زناشویی

وار تو گپی

وار تو گپی

دردهای دور مصائب نزدیک

دردهای دور مصائب نزدیک

گندم

گندم

خرده جنایت های زن و شوهری

خرده جنایت های زن و شوهری

از خون و گوشت من

از خون و گوشت من

زندگی چندضلعی

زندگی چندضلعی

ترال ستا جوسال

ترال ستا جوسال