Background Image
نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

خرده جنایت های زن و شوهری

1401
بندرعباس
0:25:48
تاریخ انتشار: 1401/04/08

اشتراک گذاری صفحه در :

نگاهی به نمایش خرده جنایت های زن و شوهری: داستان نمایشنامه "خرده جنایت های زن و شوهری" به روابطی در میان زن و شوهرها می پردازد که فراتر از یک روابط سطحی و عادی است. داستان مردی است که براثر حادثه  ای مرموز دچار فراموشی شده است. زن او را به  خانه آورده و سعی  می کند  گذشته را به شیوه خودش بازسازی کند تا هویت مرد بازگردد، اما در این میان حقایقی هولناک آشکار می شود. در این نمای زن و مرد داستان تا نیمه  راه زندگی شان آمده اند اما هیچ چیز از مفهوم زندگی نفهمیده اند. این نمایش  سیکل زندگی افرادی را ببه تصویر می کشد که برای فرار از تنهایی و اینکه به هم عادت کرده اند در کنار هم می مانند.

کاری از گروه تئاتر معلولین آرتافرین بندرعباس

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
خرده جنایت های زن و شوهری
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

سیندرلا و دار و دسته میکروب ها

سیندرلا و دار و دسته میکروب …

اسب های بی نعل

اسب های بی نعل

آشپزخانه فنلاندی ها

آشپزخانه فنلاندی ها

این ایستگاه آخر نیست

این ایستگاه آخر نیست

خرده شوخی های زناشویی

خرده شوخی های زناشویی

وار تو گپی

وار تو گپی

ما لعبتکانیم

ما لعبتکانیم

دردهای دور مصائب نزدیک

دردهای دور مصائب نزدیک

گندم

گندم

از خون و گوشت من

از خون و گوشت من

زندگی چندضلعی

زندگی چندضلعی

ترال ستا جوسال

ترال ستا جوسال