Background Image
اجتماعی درام تاریخی

صدمین سالگرد فتح گریه

1398
.تئاترشهر - تالار قشقایی
1:00:00
تاریخ انتشار: 1399/12/17
100%

اشتراک گذاری صفحه در :

خانم  علیه یک قانون غیرانسانی که اجازه دیدن بدن زن را به دکتر نمی‌دهد قیام می‌کند و نعش آخرین فرزندش را که به دلیل بیماری از دست داده است، با خود به نبرد با قانون‌گذار می‌برد. این داستان از زبان اسب و تفنگ خانم روایت می‌شود.

خرید بلیط و تماشا
صدمین سالگرد فتح گریه
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

ریبوت

ریبوت

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

کنتراست

کنتراست

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

دلارام ناآرام

دلارام ناآرام

گاومیش

گاومیش

موغلی پنا

موغلی پنا

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

پنجره شکسته

پنجره شکسته

سونات شب

سونات شب

موارد مشابه درام تاریخی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز