Background Image
اجتماعی درام تاریخی

صدمین سالگرد فتح گریه

1398
.تئاترشهر - تالار قشقایی
1:00:00
تاریخ انتشار: 1399/12/17
100%

اشتراک گذاری صفحه در :

خانم  علیه یک قانون غیرانسانی که اجازه دیدن بدن زن را به دکتر نمی‌دهد قیام می‌کند و نعش آخرین فرزندش را که به دلیل بیماری از دست داده است، با خود به نبرد با قانون‌گذار می‌برد. این داستان از زبان اسب و تفنگ خانم روایت می‌شود.

خرید بلیط و تماشا
صدمین سالگرد فتح گریه
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

ریبوت

ریبوت

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

گاومیش

گاومیش

کنتراست

کنتراست

موغلی پنا

موغلی پنا

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

دلارام ناآرام

دلارام ناآرام

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

پنجره شکسته

پنجره شکسته

نگاتیو

نگاتیو

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

موارد مشابه درام تاریخی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز