Background Image
اجتماعی درام تاریخی

صدمین سالگرد فتح گریه

1398
.تئاترشهر - تالار قشقایی
1:00:00
100%

اشتراک گذاری صفحه در :

خانم  علیه یک قانون غیرانسانی که اجازه دیدن بدن زن را به دکتر نمی‌دهد قیام می‌کند و نعش آخرین فرزندش را که به دلیل بیماری از دست داده است، با خود به نبرد با قانون‌گذار می‌برد. این داستان از زبان اسب و تفنگ خانم روایت می‌شود.

خرید بلیط و تماشا
صدمین سالگرد فتح گریه
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

ریبوت

ریبوت

گاومیش

گاومیش

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

کنتراست

کنتراست

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

موغلی پنا

موغلی پنا

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

نگاتیو

نگاتیو

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

دلارام ناآرام

دلارام ناآرام

روژان

روژان

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

موارد مشابه درام تاریخی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز