Background Image
اجتماعی

ریبوت

1398
مشهد - سالن حوزه هنری (اشراق)
1:05:00
62%

اشتراک گذاری صفحه در :

چهار فرد غریبه، هر کدام با گذشته‌ای عجیب و انگیزه‌ای یکسان قدم به شرکت در یک بازی زیرزمینی می‌گذارند. بازی‌ای که تماشاگرانش به تماشا حریص‌تر می‌شوند و بازیکنانش هرچه جلوتر می‌روند، در روند تشخیص مرزهای اخلاقی بیشتر دچار مشکل می‌شوند...

خرید بلیط و تماشا
ریبوت
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

گاومیش

گاومیش

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

کنتراست

کنتراست

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

صدمین سالگرد فتح گریه

صدمین سالگرد فتح گریه

موغلی پنا

موغلی پنا

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

نگاتیو

نگاتیو

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …