Background Image
اجتماعی

ریبوت

1398
مشهد - سالن حوزه هنری (اشراق)
1:05:00
تاریخ انتشار: 1399/11/01
66%

اشتراک گذاری صفحه در :

چهار فرد غریبه، هر کدام با گذشته‌ای عجیب و انگیزه‌ای یکسان قدم به شرکت در یک بازی زیرزمینی می‌گذارند. بازی‌ای که تماشاگرانش به تماشا حریص‌تر می‌شوند و بازیکنانش هرچه جلوتر می‌روند، در روند تشخیص مرزهای اخلاقی بیشتر دچار مشکل می‌شوند...

خرید بلیط و تماشا
ریبوت
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

گاومیش

گاومیش

کنتراست

کنتراست

موغلی پنا

موغلی پنا

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

صدمین سالگرد فتح گریه

صدمین سالگرد فتح گریه

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

دلارام ناآرام

دلارام ناآرام

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

پنجره شکسته

پنجره شکسته

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

نگاتیو

نگاتیو