Background Image
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک تهران-مبارک 18 / نمایش‌های غیر رایگان تهران-مبارک 18 / نمایش‌های مناسب بزرگسالان

داش آکل

1399
مخاطب: بزرگسال
0:40:00
44%

خلاصه فضا برای مشروطه‌چی‌ها باز شده و آنها جریده دارند و در پی این هستند که با آموزش مردم، آنها را با مجلس شورا و رای برابر آشنا کنند. شاه که با مشروطه نیم بند موافقت کرده نمی‌تواند به صورت علنی با آنها مخالفت کند. نظمیه در پی این است که از مشروطه‌چی‌ها زهر چشم بگیرد. به سراغ لاتی به اسم داش آکل می‌رود. او را توجیه می‌کند که مشروطه‌چی‌ها با شعار برابری زن و مرد در پی بی ناموس کردن مردها هستند. مشروطه‌چی‌ها از نقشه نظمیه آگاه می‌شوند و کاکا رستم را اجیر می‌کنند که مقابل داش آکل دربیاید. داش آکل اما طفره می‌رود و منتظر روز موعود است که با نوچه‌هایش به دفترمشروطه‌چی‌ها حمله کند و در نهایت آن را عملی می‌کند. در جریان حمله یکی از نوچه‌های داش آکل توسط یکی از مشروطه‌چی‌ها تیر می‌خورد و همین بهانه‌ای می‌شود که همه به زندان بیافتند. در لحظه‌ی آخر حمله اما داش آکل با مرجان که یکی از مشروطه‌چی‌ها است روبه رو می‌شود. مرجان با داش آکل وارد گفتگو می‌شود. ایده‌هایشان را برای او توضیح می‌دهد و به او حالی می‌کند که آنها دوست هم هستند و نه خصم هم. داش آکل جادوی مرجان می‌شود و وقتی به خانه می‌آید، پیش طوطی‌اش اعتراف می‌کند که عاشق شده است. عشق او را خانه نشین می‌کند و از طرفی مرجان هم به زندان افتاده. داش آکل پیش داروغه می‌رود که مرجان را آزاد کند، اما داروغه او را تهدید می‌کند که مبادا خام مشروطه-چی ها شود و گرنه آبرویش را توی شهر می‌برد و وقتی اصرارهای داش آکل را می‌بیند، همین کار را هم می‌کند و باعث می شود تا اعتبار داش آکل و همچنین مشروطه چی ها نزد مردم خراب شود. به دستور شاه و همراه با آزادی زندانیان سیاسی، مرجان هم از زندان آزاد می‌شود و دقیق در همان روز، کاکا رستم که کینه قدیمی از داش آکل داشته و به تحریک مشروطه چی ها، بعد از مدتها کمین او را گیر می‌آورد و ناکار می‌کند. مرجان زمانی به داش آکل می‌رسد که او جان داده است. شهر: تهران بخش: صحنه ای

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
داش آکل
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

هم آوایی

هم آوایی

حمام

حمام

چطوری برگردم خونه

چطوری برگردم خونه

سعدی کلمب و فتح بهشت

سعدی کلمب و فتح بهشت

اعماق

اعماق

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

یک روز و دو فصل و …

زال سپید موی

زال سپید موی

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

دستمال من زیر درخت آلبالو گم …

نمایش جنگ و صلح

نمایش جنگ و صلح

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

گور خر سیاه

گور خر سیاه

رنگ حسرت

رنگ حسرت

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

آنا دختری که با چشمان باز می خوابد

آنا دختری که با چشمان باز …

افسانه ماه و آفتاب

افسانه ماه و آفتاب

خانه برناردا آلبا

خانه برناردا آلبا

دنیای خیال انگیز من

دنیای خیال انگیز من

خاک

خاک

فاصله ای به وسعت

فاصله ای به وسعت

حیاط خانه ما

حیاط خانه ما

موارد مشابه تهران-مبارک 18 / نمایش‌های غیر رایگان

حمام

حمام

چطوری برگردم خونه

چطوری برگردم خونه

سعدی کلمب و فتح بهشت

سعدی کلمب و فتح بهشت

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

یک روز و دو فصل و …

زال سپید موی

زال سپید موی

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

دستمال من زیر درخت آلبالو گم …

نمایش جنگ و صلح

نمایش جنگ و صلح

گور خر سیاه

گور خر سیاه

رنگ حسرت

رنگ حسرت

آنا دختری که با چشمان باز می خوابد

آنا دختری که با چشمان باز …

افسانه ماه و آفتاب

افسانه ماه و آفتاب

خانه برناردا آلبا

خانه برناردا آلبا

دنیای خیال انگیز من

دنیای خیال انگیز من

حیاط خانه ما

حیاط خانه ما

پر خورشید

پر خورشید

مارمولک بد ادا

مارمولک بد ادا

ریزجان

ریزجان

هملت

هملت

موش روستایی و راز ناهار گمشده

موش روستایی و راز ناهار گمشده

صلح نغمه لرینی یایانلار

صلح نغمه لرینی یایانلار

موارد مشابه تهران-مبارک 18 / نمایش‌های مناسب بزرگسالان

حمام

حمام

سعدی کلمب و فتح بهشت

سعدی کلمب و فتح بهشت

اعماق

اعماق

زال سپید موی

زال سپید موی

نمایش جنگ و صلح

نمایش جنگ و صلح

رنگ حسرت

رنگ حسرت

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

آنا دختری که با چشمان باز می خوابد

آنا دختری که با چشمان باز …

خانه برناردا آلبا

خانه برناردا آلبا

خاک

خاک

فاصله ای به وسعت

فاصله ای به وسعت

هملت

هملت

لیدی مکبث 2020

لیدی مکبث 2020

صلح نغمه لرینی یایانلار

صلح نغمه لرینی یایانلار

قویتر

قویتر

هایکوی پاروزن یکدست

هایکوی پاروزن یکدست

حماسه دریا

حماسه دریا

خواهران پیرس

خواهران پیرس

خانم حوا

خانم حوا

ارغوان

ارغوان