Background Image

کارگاه آموزشی (رایگان)

دراماتورژی در تئاتر

دراماتورژی در تئاتر

کار با بازیگر از طریق متد بوآل

کار با بازیگر از طریق متد …

فرآیند خلاق با مواد بازیافتی

فرآیند خلاق با مواد بازیافتی

1:00:00

100%
تئاتر مستند

تئاتر مستند

تئاتر هند

تئاتر هند

از تست تا تصویر

از تست تا تصویر

کارگردانی و بازیگری تئاتر «بیومکانیک مایرهولد»

کارگردانی و بازیگری تئاتر «بیومکانیک مایرهولد»

100%
متامورفسیس ( عروسک‌ های نخی )

متامورفسیس ( عروسک‌ های نخی )

3:44:00

ماسک و عروسک با نگاه اسطوره ای از تئوری تا ساخت

ماسک و عروسک با نگاه اسطوره …

3:38:00

ادبیات نمایشی برای تماشاگران جوان

ادبیات نمایشی برای تماشاگران جوان

2:00:00

درخشش های خلاقیت

درخشش های خلاقیت

2:37:00

تئاتر تکنولوژیک و دستگاه های رسانه ای در هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی

تئاتر تکنولوژیک و دستگاه های رسانه …