Background Image
پنل های فجر سی و ششم (رایگان)

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

1396
خانه هنرمندان
0:47:15

اشتراک گذاری صفحه در :

این پنل در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور جیورجیو باربدیوکورستی، همراه با علی شمس در خانه هنرمندان ایران سالن شهناز برگزار گردیده است.

نمایش
تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه پنل های فجر سی و ششم (رایگان)

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟

چرا تئاتر مهم است؟

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر …

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه …

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …