Background Image
اجتماعی مقاومت

دلارام ناآرام

1397
تهران
0:41:15
تاریخ انتشار: 1400/12/01
100%

اشتراک گذاری صفحه در :

زنی به نام دلارام، چریکه پیوسته به یکی از گروه‌های مخالف سلطنت است. شعارهای مجاهدین خلق تحقق پیدا نمی‌کند و دلارام که همیشه مدافع حقوق زنان است با شعارهای جذاب ساواک و حزب رستاخیز از مجاهدین خلق جدا شده و به آنها می‌پیوندد. او برای ترور امام به فرانسه اعزام می‌شود و آنجا با شخصیت امام بیشتر آشنا شده و ...

خرید بلیط و تماشا
دلارام ناآرام
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

ریبوت

ریبوت

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

گاومیش

گاومیش

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

کنتراست

کنتراست

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

موغلی پنا

موغلی پنا

صدمین سالگرد فتح گریه

صدمین سالگرد فتح گریه

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

نگاتیو

نگاتیو

پنجره شکسته

پنجره شکسته

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

اسید

اسید

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

موارد مشابه مقاومت

برونسی

برونسی

نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد

نگاهم به دریاست تا کسی آب …

اطلسی های پرپر شده

اطلسی های پرپر شده

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

یک و بیست دقیقه بامداد

یک و بیست دقیقه بامداد

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

دست‌هایت کو مم حسن

دست‌هایت کو مم حسن

آسمان و زمین

آسمان و زمین

زندگی با طعم خردل

زندگی با طعم خردل