Background Image
سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

حنجره‌های خونین

1401
جشنواره ایثار
0:31:19
تاریخ انتشار: 1401/01/27

اشتراک گذاری صفحه در :

حنجره های خونین روایت زندگی عباس است که در سه برهه زمانی زندگی خود را دستخوش پیشامدهای نابهنگامی می بیند.
عشق را جنون باید ...
 

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است.
حنجره‌های خونین
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

بساوایی

بساوایی

آنها

آنها

فرمیسک

فرمیسک

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

هیمو

هیمو

دایه

دایه

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

چمدان

چمدان

تیر و تبر

تیر و تبر

یک مرد یک خط

یک مرد یک خط

فصل جدید زندگی نرگس

فصل جدید زندگی نرگس

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

تا سه نشه بازی نشه

تا سه نشه بازی نشه

فرمیسک

فرمیسک

مجلس شمرکشی

مجلس شمرکشی

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید

منتشای نقل آخر

منتشای نقل آخر

قصه پر سکوت

قصه پر سکوت