Background Image
محیطی (خیابانی)

بهار میاد

1398
شهرستان مریوان
0:26:00

اشتراک گذاری صفحه در :

دختر بر روی فرش، نقش بز را می‌بافد. بز جان می‌گیرد و با او دوست می‌شود. دختر و بز با هم بزرگ می‌شوند و اتفاقات مختلفی را پشت سر می‌گذارند تا آنکه در شب عروسی دختر، قصاب می‌خواهد بز را جلوی پای عروس قربانی کند اما ...

*تولید استان خراسان رضوی - مشهد

خرید بلیط و تماشا
بهار میاد
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه محیطی (خیابانی)

میه روگی که وو

میه روگی که وو

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

لبخند با طعم ماسک

لبخند با طعم ماسک

لال بهیگ

لال بهیگ

نگهبان آب

نگهبان آب

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

سار گلین

سار گلین

تن‌ های تنها

تن‌ های تنها

چیز میز

چیز میز

اوراقچی

اوراقچی

قلیان اویونی

قلیان اویونی

مترسک

مترسک

حس...؟!

حس...؟!

65:99

65:99

آل و نال

آل و نال