Background Image
اجتماعی نمایش‌های امیر دژاکام

روژان

1380
اداره تئاتر - خانه نمایش
1:07:03

اشتراک گذاری صفحه در :

زنی در حال مرگ است. در این میان، زن دچار توهم گردیده و ...

کیفیت: آرشیوی - غیر HD

نمایش روژان در مطبوعات (کلیک نمایید)

خرید بلیط و تماشا
روژان
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه اجتماعی

اسموکینگ روم

اسموکینگ روم

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

ریبوت

ریبوت

گاومیش

گاومیش

افسانه امیل و ممیل

افسانه امیل و ممیل

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

کنتراست

کنتراست

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

بندبازی در ارتفاعات عشق

بندبازی در ارتفاعات عشق

صدمین سالگرد فتح گریه

صدمین سالگرد فتح گریه

موغلی پنا

موغلی پنا

جنگل آسفالت

جنگل آسفالت

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

نگاتیو

نگاتیو

دلارام ناآرام

دلارام ناآرام

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

نسخه آزمایشی

نسخه آزمایشی

موارد مشابه نمایش‌های امیر دژاکام

شهرزاد

شهرزاد

آسمان و زمین

آسمان و زمین

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

اسید

اسید

رویاهای خلیج فارس

رویاهای خلیج فارس

عروسی چاه

عروسی چاه

امپراطور و آنجلو

امپراطور و آنجلو

دزد دریایی

دزد دریایی

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی

شمس

شمس

همزاد

همزاد

پرده‌های نیلگون

پرده‌های نیلگون