Background Image
سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

مجلس شمرکشی

1401
جشنواره ایثار
0:31:07
تاریخ انتشار: 1401/01/28

اشتراک گذاری صفحه در :

نمایشنامه در مورد یک مخالف خوان تعزیه در نقش شمر است که حالا به سنی رسیده که دیگر توان قدیم را برای اجرا ندارد و اینک در حال واگویه‌ی تجربیات خویش بر روی صحنه است.

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است.
مجلس شمرکشی
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

بساوایی

بساوایی

حنجره‌های خونین

حنجره‌های خونین

آنها

آنها

فرمیسک

فرمیسک

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

هیمو

هیمو

دایه

دایه

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

چمدان

چمدان

تیر و تبر

تیر و تبر

یک مرد یک خط

یک مرد یک خط

فصل جدید زندگی نرگس

فصل جدید زندگی نرگس

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

تا سه نشه بازی نشه

تا سه نشه بازی نشه

فرمیسک

فرمیسک

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید

منتشای نقل آخر

منتشای نقل آخر

قصه پر سکوت

قصه پر سکوت