Background Image
سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

مجلس شمرکشی

1401
جشنواره ایثار
0:31:07
تاریخ انتشار: 1401/01/28

اشتراک گذاری صفحه در :

نمایشنامه در مورد یک مخالف خوان تعزیه در نقش شمر است که حالا به سنی رسیده که دیگر توان قدیم را برای اجرا ندارد و اینک در حال واگویه‌ی تجربیات خویش بر روی صحنه است.

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است.
مجلس شمرکشی
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سومین جشنواره ملی تئاتر تک نفره خلاق ایثار

بساوایی

بساوایی

آنها

آنها

حنجره‌های خونین

حنجره‌های خونین

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

فرمیسک

فرمیسک

هیمو

هیمو

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

چمدان

چمدان

دایه

دایه

تیر و تبر

تیر و تبر

یک مرد یک خط

یک مرد یک خط

فصل جدید زندگی نرگس

فصل جدید زندگی نرگس

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

فرمیسک

فرمیسک

منتشای نقل آخر

منتشای نقل آخر

تا سه نشه بازی نشه

تا سه نشه بازی نشه

قصه پر سکوت

قصه پر سکوت

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید

ایستاده چون سرو به تماشای خورشید