Background Image
نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

ترال ستا جوسال

1401
یوشهر
1:06:34
تاریخ انتشار: 1401/04/08

اشتراک گذاری صفحه در :

کاری از گروه تئاتر صدف بوشهر

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
ترال ستا جوسال
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس

سیندرلا و دار و دسته میکروب ها

سیندرلا و دار و دسته میکروب …

اسب های بی نعل

اسب های بی نعل

این ایستگاه آخر نیست

این ایستگاه آخر نیست

خرده شوخی های زناشویی

خرده شوخی های زناشویی

دردهای دور مصائب نزدیک

دردهای دور مصائب نزدیک

ما لعبتکانیم

ما لعبتکانیم

آشپزخانه فنلاندی ها

آشپزخانه فنلاندی ها

وار تو گپی

وار تو گپی

گندم

گندم

از خون و گوشت من

از خون و گوشت من

خرده جنایت های زن و شوهری

خرده جنایت های زن و شوهری

زندگی چندضلعی

زندگی چندضلعی