Background Image

نصرالله قادری

نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

تئاتر خصوصی در ایران

تئاتر خصوصی در ایران

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

1:16:00

نشست‌های تخصصی (رایگان)
خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران

خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی تئاتر ملی …

0:31:56

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیردولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

ضرورت و نقش صنوف در حمایت …

1:10:41

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سرگذشت عجیب و باورنکردنی بر دار شدن سنساره

سرگذشت عجیب و باورنکردنی بر دار …

1:38:10

نمایش‌های نصرالله قادری
کریستال تاور

کریستال تاور

1:26:06

نمایش‌های نصرالله قادری
کوچه عاشقی

کوچه عاشقی

2:06:52

نمایش‌های نصرالله قادری
امشب باید بمیرم

امشب باید بمیرم

1:42:09

100%
نمایش‌های نصرالله قادری
کشتار خاموش

کشتار خاموش

1:54:53

نمایش‌های نصرالله قادری
قصه شهر فرنگ شهر ما

قصه شهر فرنگ شهر ما

1:36:05

نمایش‌های نصرالله قادری
حدیث آصف زهر خورده از بهر آن که راست کردار بود

حدیث آصف زهر خورده از بهر …

1:06:14

نمایش‌های نصرالله قادری
من قاضی‌القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر

من قاضی‌القضاتم که مرگ مرد مهر …

1:08:15

نمایش‌های نصرالله قادری