Background Image

سینا ییلاق‌ بیگی

طراح صحنه

.

تئاترهای این هنرمند

برونسی

برونسی

1:10:00

80%
مقاومت
هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
اجتماعی
ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

1:03:00

100%
اجتماعی
بابا آدم

بابا آدم

1:26:41

50%
جشنواره فجر 40
شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش …

1:37:51

کارگاه آموزشی (رایگان)
سه گانه پاریسی

سه گانه پاریسی

0:47:10

66%
جشنواره فجر 40