Background Image
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 27 همدان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 27 - بخش خردسال

همه در یک قاب

1401
مخاطب: خردسال
0:30:15
تاریخ انتشار: 1401/03/30

اشتراک گذاری صفحه در :

زرافه کوچولو، برای اولین بار به همراه خانواده به جنگلی سرسبز می رود. او در آنجا دوستان تازه ای پیدا می کند و... 

براساس قصه‌ای از مسرور وکیلی

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
همه در یک قاب
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 27 همدان

باب اسفنجی کرگدن

باب اسفنجی کرگدن

تنهایی دنیا

تنهایی دنیا

دینگ دینگ دنگ

دینگ دینگ دنگ

کاشف گیج

کاشف گیج

سومین روز تابستان

سومین روز تابستان

آش آشتی کنان

آش آشتی کنان

ریزجان

ریزجان

آورده‌اند که ...

آورده‌اند که ...

آی تک

آی تک

خانم خزوک

خانم خزوک

پرنده آبی

پرنده آبی

با خودت برقص

با خودت برقص

اتاق بازی

اتاق بازی

قصه بخت

قصه بخت

کرمی که هیولا شد

کرمی که هیولا شد

اتاق من

اتاق من

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

روزی که هر لب ترانه‌ ای است

روزی که هر لب ترانه‌ ای …

از اسب تا سیب

از اسب تا سیب

قطعه گمشده

قطعه گمشده

موارد مشابه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 27 - بخش خردسال

دینگ دینگ دنگ

دینگ دینگ دنگ

اتاق بازی

اتاق بازی

ساکت

ساکت

مهمان های ناخوانده

مهمان های ناخوانده

مبارک و آه

مبارک و آه