Background Image
تهران-مبارک 18 / کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی کارگاه آموزشی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

1399
تئاتر شهر
1:51:57

کارگاه آموزشی «موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی» توسط وحید چهل‌امیرانی و نیلوفر فداکار موسوی در هجدهمین جشنواره نمایش‌ عروسکی تهران-مبارک برگزار شده است.

نمایش
موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه تهران-مبارک 18 / کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در …

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد …

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی …

فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در …

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین …

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان …

تاملاتی در باب اسطوره و تبارشناسی تئاتر عروسکی

تاملاتی در باب اسطوره …

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

آنتروپولوژی و تئاتر عروسکی

موارد مشابه کارگاه آموزشی

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در …

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد …

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی …

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین …

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان …

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 1

تئاتر عروسکی معاصر اروپا …

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 2

تئاتر عروسکی معاصر اروپا …