Background Image
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 27 همدان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 27 - بخش فراگیر

شهر کوچولوترها

1401
مخاطب: کودک و نوجوان
0:29:43
تاریخ انتشار: 1401/03/30

اشتراک گذاری صفحه در :

یکی از کوتاه قامتان بلند همت از محدویت امکانات گله دارد. او درد دلهایش را با تماشاگران در میان می گذارد و... 

کاری از گروه تئاتر فریاد 

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
شهر کوچولوترها
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 27 همدان

تنهایی دنیا

تنهایی دنیا

باب اسفنجی کرگدن

باب اسفنجی کرگدن

آش آشتی کنان

آش آشتی کنان

دینگ دینگ دنگ

دینگ دینگ دنگ

سومین روز تابستان

سومین روز تابستان

کاشف گیج

کاشف گیج

آی تک

آی تک

ریزجان

ریزجان

خانم خزوک

خانم خزوک

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

قصه بخت

قصه بخت

پرنده آبی

پرنده آبی

روزی که هر لب ترانه‌ ای است

روزی که هر لب ترانه‌ ای …

آورده‌اند که ...

آورده‌اند که ...

با خودت برقص

با خودت برقص

اتاق بازی

اتاق بازی

از اسب تا سیب

از اسب تا سیب

کرمی که هیولا شد

کرمی که هیولا شد

قطعه گمشده

قطعه گمشده

ساکت

ساکت

موارد مشابه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 27 - بخش فراگیر

خانم خزوک

خانم خزوک

قصه بخت

قصه بخت

روزی که هر لب ترانه‌ ای است

روزی که هر لب ترانه‌ ای …

قطعه گمشده

قطعه گمشده