Background Image

هاله مشتاقی نیا

نویسنده

تئاترهای این هنرمند

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

2:01:00

نشست‌های تخصصی (رایگان)