Background Image

نوشین تبریزی

نویسنده و کارگردان

تئاترهای این هنرمند

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور

2:01:00

نشست‌های تخصصی (رایگان)