Background Image

مهرداد رایانی مخصوص

نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

تئاتر خصوصی در ایران

تئاتر خصوصی در ایران

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

None

100%
سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

1:16:00

نشست‌های تخصصی (رایگان)
ششمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

ششمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

1:19:15

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش دوم

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در …

1:14:04

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سخنرانی دبیر علمی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی دبیر علمی سمینار تئاتر خصوصی …

0:07:30

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیردولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

ضرورت و نقش صنوف در حمایت …

1:10:41

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سرگذشت عجیب و باورنکردنی بر دار شدن سنساره

سرگذشت عجیب و باورنکردنی بر دار …

1:38:10

نمایش‌های نصرالله قادری
سخنرانی دبیر علمی سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی

سخنرانی دبیر علمی سمینار بین‌المللی تئاتر …

0:09:21

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار تئاتر خصوصی …

0:03:58

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
قصه شهر فرنگ شهر ما

قصه شهر فرنگ شهر ما

1:36:05

نمایش‌های نصرالله قادری