Background Image

فارس باقری

نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

فرم و معنا در نمایش عروسکی

فرم و معنا در نمایش عروسکی

1:06:01

نشست‌های تخصصی (رایگان)
اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر …

0:50:28

پنل های فجر سی و ششم (رایگان)
مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

0:46:33

پنل های فجر سی و ششم (رایگان)
مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

0:37:02

پنل های فجر سی و ششم (رایگان)