Background Image

علی ژکان

نویسنده و کارگردان

تئاترهای این هنرمند

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر …

1:19:08

نشست‌های تخصصی (رایگان)