Background Image

شهرام احمدزاده

نویسنده

تئاترهای این هنرمند

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی

0:55:00

100%
اجتماعی
در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه‌ساز

در سوگ شب هزار و یکم …

0:27:00

بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی