Background Image

رضا گشتاسب

نویسنده

تئاترهای این هنرمند

نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد

نگاهم به دریاست تا کسی آب …

1:00:00

50%
مقاومت
مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ

مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار …

1:39:54

100%
جشنواره فجر 40
مصریه

مصریه

0:49:15

50%
جشنواره فجر 40
دست‌هایت کو مم حسن

دست‌هایت کو مم حسن

0:40:00

100%
مقاومت
همه برادران من

همه برادران من

0:39:53

جشنواره فجر 40
کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

کوچه مختار بود و ساسان بود …

0:45:00

اجتماعی