Background Image

حمیدرضا اردلان

پژوهشگر، نویسنده و کارگردان

تئاترهای این هنرمند

چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
اولین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اولین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
پنجمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

پنجمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
دومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

دومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

1:26:49

50%
کارگاه آموزشی (رایگان)
هشتمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

هشتمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و …

None

100%
سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
شی و زمان در آیین

شی و زمان در آیین

0:32:40

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
مراسم آغازین پنجمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

مراسم آغازین پنجمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های …

0:26:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تاویل زمان و زبان بازیگران سیاه در نمایش های سنتی ایران

تاویل زمان و زبان بازیگران سیاه …

0:26:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تکرار و زمان در آیین

تکرار و زمان در آیین

0:16:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سخنرانی دبیر سمینار پژوهشی سنت و عروسک

سخنرانی دبیر سمینار پژوهشی سنت و …

0:00:01

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
رنگ سیاه در عروسک و بازیگر

رنگ سیاه در عروسک و بازیگر

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
گزارش دبیر سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

گزارش دبیر سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های …

0:15:15

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ریشه شناسی Heritage و میراث و نسبت های آن با فقدان شبیه و عروسک

ریشه شناسی Heritage و میراث و …

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
سخنرانی حمیدرضا اردلان دبیر هشتمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

سخنرانی حمیدرضا اردلان دبیر هشتمین سمینار …

0:10:41

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)