Background Image
سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

1397
تئاتر شهر
0:05:11

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان دبیر علمی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

نمایش
سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ …

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی …

بررسی تئاتر خصوصی ایران در بازه زمانی 1394-1397

بررسی تئاتر خصوصی ایران …

نقد تئاتر و گفتمان انقلاب

نقد تئاتر و گفتمان …

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 …