Background Image
جشنواره فجر 40

رگال

1400
یزد
0:36:33
تاریخ انتشار: 1400/11/14
33%

اشتراک گذاری صفحه در :

از گذشته تا به امروز ماهیت جنگ ثابت مانده، ولی هویت خود را تغییر داده است. جنگ همان جنگ است اما امروزه فقط دکمه فشرده می شود ...

قیمت بلیت: 10 هزار تومان

مدت زمان پخش تا ساعت 20 چهارشنبه 1400/11/27

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است.
رگال
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه جشنواره فجر 40

احتمالات

احتمالات

آرش ، شهر سوخته ، بخش طبی 4

آرش ، شهر سوخته ، بخش …

بروخا

بروخا

بک تو بلک

بک تو بلک

مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ

مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار …

مستقیم ته منصور جنوبی

مستقیم ته منصور جنوبی

آلنده نازنین

آلنده نازنین

سویینی تاد

سویینی تاد

آسانسور نداره

آسانسور نداره

مانستر

مانستر

مصریه

مصریه

بابا آدم

بابا آدم

استرالیا

استرالیا

لاوستوری

لاوستوری

هملر بیژنی

هملر بیژنی

سالخورده گی

سالخورده گی

رز آبی

رز آبی

پروانه الجزایری

پروانه الجزایری

درخشش صبحگاهی سیاره ناهید

درخشش صبحگاهی سیاره ناهید

بعضیارو باید دورادور دوست داشت

بعضیارو باید دورادور دوست داشت