Background Image
میزگرد سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

1394
پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی
0:58:37
100%

این نشست با حضور مهدی شفیعی، محمود عزیزی، مسعود دلخواه و مهدی حامد سقائیان برگزار گردیده است.

نمایش
رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه میزگرد

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت …

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق …

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

میزگرد نقش مخاطب در …

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

نقش دانشگاه در تقویت …

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های …

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت …

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش اول

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و …

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و موانع در بخش غیردولتی تئاتر- بخش دوم

میزگرد ضرورت‌ها، قوانین و …

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى …

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 2

نقش رسانه های مختلف …

میزگرد نمونه ها و الگوهای موفق در بخش غیردولتی تئاتر

میزگرد نمونه ها و …

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر …

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 1

نقش رسانه های مختلف …

میزگرد شناخت ظرفیت‌های بخش غیردولتی تئاتر (بازاریابی، توسعه مکان‌های اجرا، تبلیغات، اطلاع رسانی و...)

میزگرد شناخت ظرفیت‌های بخش …

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

میزگرد تعامل یا تقابل …

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاترملی ایران - روز دوم

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی …

ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیردولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

ضرورت و نقش صنوف …

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی …

موارد مشابه سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار …

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر قطب الدین …

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

گروه و کمپانی به …

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

بازشناسی مدیریت و رهبری …

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های …

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد …

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

تبارشناسی نقش سازمان پرورش …

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

طراحی فرم برنامه کاری …

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان …

توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر

توسعه تئاتر در پیوند …

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های …

سخنرانی بهنود اله‌وردی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی بهنود اله‌وردی در …

تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان

تحلیل آماری گزارش متاسالانه …