Background Image
جشنواره فجر 40

خاموشان

1400
تهران
1:02:55
تاریخ انتشار: 1400/11/14
66%

اشتراک گذاری صفحه در :

هرکدام از شخصیت‌های نمایش در یک برهه‌ای از زمان در برابر موضوعی سکوت کردند که این سکوت منجر به اتفاق بدی شده است.

قیمت بلیت: 10 هزار تومان

مدت زمان پخش تا ساعت 20 دوشنبه 1400/11/25

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است.
خاموشان
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه جشنواره فجر 40

احتمالات

احتمالات

آرش ، شهر سوخته ، بخش طبی 4

آرش ، شهر سوخته ، بخش …

بروخا

بروخا

بک تو بلک

بک تو بلک

مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ

مرثیه‌ ای در قتل ژولیوس سزار …

مستقیم ته منصور جنوبی

مستقیم ته منصور جنوبی

آلنده نازنین

آلنده نازنین

سویینی تاد

سویینی تاد

مانستر

مانستر

آسانسور نداره

آسانسور نداره

مصریه

مصریه

استرالیا

استرالیا

لاوستوری

لاوستوری

بابا آدم

بابا آدم

سالخورده گی

سالخورده گی

رز آبی

رز آبی

هملر بیژنی

هملر بیژنی

پروانه الجزایری

پروانه الجزایری

درخشش صبحگاهی سیاره ناهید

درخشش صبحگاهی سیاره ناهید

بعضیارو باید دورادور دوست داشت

بعضیارو باید دورادور دوست داشت