Background Image
سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر

1394
پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی
0:15:17

جهانشیر یاراحمدی در سمینار پژوهشی «نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر» که در سی‌وچهارمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر برگزار شده است مقاله خود با عنوان «توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر» را ارائه کرده است.

نمایش
توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در …

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در …

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش …

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در …

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با …

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

گروه و کمپانی به مثابه جامعه …

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در …

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای …

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های …

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت …

سخنرانی بهنود اله‌وردی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی بهنود اله‌وردی در سمینار نقش …

تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان

تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق …