Background Image
سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیردولتی

بررسی بازدارنده‌های خصوصی شدن تئاتر در ایران

1395
تئاتر شهر
0:20:24

مقاله «بررسی بازدارنده‌های خصوصی شدن تئاتر در ایران» توسط رضا کوچک‌زاده در سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیردولتی ارائه شده است.

نمایش
بررسی بازدارنده‌های خصوصی شدن تئاتر در ایران
image

دیدگاه‌های کاربران