Background Image
سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو

1397
تئاتر شهر
0:27:31

این مقاله در سمینار پژوهشی «بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی» توسط دکتر بهروز محمودی بختیاری و نیلوفر زارع ارائه شده است.

نمایش
بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ …

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی دکتر مهدی حامد …

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی …

بررسی تئاتر خصوصی ایران در بازه زمانی 1394-1397

بررسی تئاتر خصوصی ایران …

نقد تئاتر و گفتمان انقلاب

نقد تئاتر و گفتمان …