Background Image
سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

1386
تالار سنگلج
0:20:43

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم با حضور تقی اکبرزاده، دکتر فریندخت زاهدی و تنی چند از اساتید این حوزه برگزار شده است.

نمایش
اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

تئاتر سنتی ویتنام

تئاتر سنتی ویتنام

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

خیر مقدم  دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر …

تئاتر معاصر کره

تئاتر معاصر کره

سنت به مثابه منع فرهنگی در تئاتر شرق

سنت به مثابه منع فرهنگی در …

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا …

تئاتر اندونزی

تئاتر اندونزی

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ …