Background Image

یعقوب صباحی

بازیگر

تئاترهای این هنرمند

پاستیل زرد

پاستیل زرد

1:17:59

33%
جشنواره فجر 40
خون رقصه

خون رقصه

1:14:33

100%
نمایش‌های رضا صابری
زندگی با طعم خردل

زندگی با طعم خردل

0:50:51

مقاومت