Background Image

کوروش شرفی

مدیر تدارکات

تئاترهای این هنرمند

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

1:50:00

50%
جشنواره فجر 39 نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (غیررقابتی)
بابا آدم

بابا آدم

1:26:41

50%
جشنواره فجر 40