Background Image

کریم جشنی

بازیگر

تئاترهای این هنرمند

پشت دیوار قدیمی کشتارگاه

پشت دیوار قدیمی کشتارگاه

1:22:05

جشنواره فجر 40 نمایش‌های رضا صابری
جیکی جیکی ننه خانم

جیکی جیکی ننه خانم

1:00:00

فیلم مستند
شنا در آتش (اجرای سال 1396)

شنا در آتش (اجرای سال 1396)

0:00:01

نمایش‌های رضا صابری
لونه شغال

لونه شغال

0:58:09

100%
نمایش‌های رضا صابری
ما همه اهل یک محله‌ایم

ما همه اهل یک محله‌ایم

1:37:39

نمایش‌های رضا صابری