Background Image

معصوم میر ابولقاسمی

بازیگر

تئاترهای این هنرمند

خانه‌ای برای پرواز

خانه‌ای برای پرواز

1:08:00

100%
اجتماعی درام تاریخی