Background Image

مبینا جعفرآبادی

منشی صحنه

تئاترهای این هنرمند

اگر شبی از شب‌های تهران مسافری

اگر شبی از شب‌های تهران مسافری

1:01:00

بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی