Background Image

علی ذاکری

نویسنده

تئاترهای این هنرمند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

1:00:00

اجتماعی مقاومت