Background Image

صمد برقی

نوازنده

تئاترهای این هنرمند

جیکی جیکی ننه خانم

جیکی جیکی ننه خانم

1:00:00

فیلم مستند