Background Image

سجاد کریمی

دستیار کارگردان

تئاترهای این هنرمند

زندگی سگ مرده

زندگی سگ مرده

1:21:28

62%
جشنواره فجر 40