Background Image

رقیه بهزادی

نویسنده و مدرس

تئاترهای این هنرمند

آواتار یا تجسد موجودات اساطیری در شرق و غرب

آواتار یا تجسد موجودات اساطیری در …

0:23:31

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
نمایش‌های آیینی و سنت و آیین برجای مانده از خدایان محتضر در ایران و جهان

نمایش‌های آیینی و سنت و آیین …

0:48:20

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تندیسک های طلسمی و کارکردهای میتولوژیک آنها

تندیسک های طلسمی و کارکردهای میتولوژیک …

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)