Background Image

حمیدرضا نعیمی

نویسنده

تئاترهای این هنرمند

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

1:50:00

50%
جشنواره فجر 39 نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (غیررقابتی)
لاوستوری

لاوستوری

0:46:08

50%
جشنواره فجر 40
پنجره شکسته

پنجره شکسته

0:53:27

اجتماعی درام غیرایرانی