Background Image

الهام ذوالفقاریان

پژوهشگر

تئاترهای این هنرمند

بررسی روایت در شبیه‌نامه از منظر گریماس، ژنت، لینت ولت

بررسی روایت در شبیه‌نامه از منظر …

0:20:00

هفتمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
بررسی ساختارهای موجود در شبیه نامه ها با نگاهی بر ساختارهای چهارگانه متداول

بررسی ساختارهای موجود در شبیه نامه …

0:32:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)