Background Image

هادی آذرنگ

کارگردان

متولد سال1350، رشت. دانش‌آموخته‌ی کارشناسی مدیریت فرهنگی. آغاز فعالیت در حوزه تئاتر از سال 1378. کارگردانی نمایش‌هایی چون: «مریخ عندالمطالبه»، «آخرین بازی» و «بازی تاج و بخت»، نویسنده نمایش کودک «بره خوش‌آواز» و «نی‌لبک خوشبختی». بازی در نمایش‌های «مریخ عندالمطالبه»، «بازی تاج و بخت»، «کاکتوس»، «واحد 22 چه خبره؟»، «دردسرهای مرد مرده»، «پینوکیو»، «در میان شله»، «آمیز فرفره»، «لبخند باشکوه آقای گیل» و...

تئاترهای این هنرمند