Background Image
پنل های فجر سی و ششم

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2

1396
خانه هنرمندان
1:05:11

این پنل در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور هاینر گابلز با همراهی رضا سرور و استوارت دنسین در خانه هنرمندان ایران سالن شهناز برگزار گردیده است.

نمایش
پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه پنل های فجر سی و ششم

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 1

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش …

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 1

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا …

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش …

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر …

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 2

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه …

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 1

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه …

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ …